Friends kartläggningstjänst

Lundin Sveijer har ett mångårigt samarbete med Friends.

Kartläggning är grunden till allt trygghetsarbete och en av de viktigaste insatserna mot mobbning. Sedan 2010 erbjuder Friends webbaserad kartläggning till skolor genom det webbaserade systemet UTV5. Friends kartläggningstjänst innehåller elevenkät, personalenkät samt ett presentationstillfälle med Friends. Elevenkäten är åldersanpassad för år 3-6, 6-9 och gymnasiet.

Inför presentationstillfället får skolledningen tillgång till skolans resultat i UTV5 samt tillgång till UTV Support. Under presentationen går Friends och skolledningen tillsammans igenom skolans resultat och Friends bidrar med stöd och råd i arbetet genom att föreslå lämpliga åtgärder utifrån enkätresultatet.

Läs mer om Friends arbete

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner